کاردستی سرا ، سرای هنر دست های شما
نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا

آموزشکده کاردستی سرا

پلن پایه

رایگان 30 روز
شما با انتخاب این پلن می توانید طرح های کاردستی متفاوت خودتون رو در کاردستی سرا ثبت کنید و در پروفایل کاربری خود آنها را مشاهده و مدیریت کنید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت طرح تعداد طرح : 10 طرح

پلن 1ماهه + 5 روز هدیه

10,000تومان 35 روز
شما با انتخاب این پلن می توانید طرح های کاردستی متفاوت خودتون رو در کاردستی سرا ثبت کنید و در پروفایل کاربری خود آنها را مشاهده و مدیریت کنید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت طرح تعداد طرح : 10 طرح

پلن 2 ماهه + 10 روز هدیه

15,000تومان 70 روز
شما با انتخاب این پلن می توانید طرح های کاردستی متفاوت خودتون رو در کاردستی سرا ثبت کنید و در پروفایل کاربری خود آنها را مشاهده و مدیریت کنید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت طرح تعداد طرح : 20 طرح

پلن 3 ماهه + 15 روز هدیه (پلن برنزی)

20,000تومان 105 روز
شما با انتخاب این پلن می توانید طرح های کاردستی متفاوت خودتون رو در کاردستی سرا ثبت کنید و در پروفایل کاربری خود آنها را مشاهده و مدیریت کنید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت طرح تعداد طرح : 30 طرح

پلن 4 ماهه + 20 روز هدیه (پلن نقره ای)

25,000تومان 140 روز
شما با انتخاب این پلن می توانید طرح های کاردستی متفاوت خودتون رو در کاردستی سرا ثبت کنید و در پروفایل کاربری خود آنها را مشاهده و مدیریت کنید.از دیگر قابلیت های پلن نا محدود بودن تعداد طرح ها و همچنین شرکت دادن 3 طرح برتر در گالری مجازی کاردستی سرا که در پایان هر فصل برگزار میشود. شما میتوانید قوانین گالری مجازی را در صفحه قوانین گالری مجازی مشکاهده کنید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت طرح تعداد طرح : 40 طرح

پلن 6 ماهه + 25 روز هدیه (پلن طلایی)

40,000تومان 205 روز
شما با انتخاب این پلن می توانید طرح های کاردستی متفاوت خودتون رو در کاردستی سرا ثبت کنید و در پروفایل کاربری خود آنها را مشاهده و مدیریت کنید.از دیگر قابلیت های پلن نا محدود بودن تعداد طرح ها و همچنین شرکت دادن 3 طرح برتر در گالری مجازی کاردستی سرا که در پایان هر فصل برگزار میشود. شما میتوانید قوانین گالری مجازی را در صفحه قوانین گالری مجازی مشکاهده کنید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت طرح تعداد طرح : 100 طرح