کاردستی تولد
نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا

کاردستی تولد

سرا اساخت کاردستی آویزهای تولد 01 - ساخت کاردستی آویزهای تولد

ساخت کاردستی آویزهای تولد

ساخت کاردستی آویزهای تولد در این بخش میخواهیم به ساخت کاردستی آویزهای تولد در کاردستی سرا بپردازیم. یکی از کاردستی جذاب برای کودکان ساخت کاردستی ای هست که در تولد او کمک کند. در این مطلب علاوه بر آموزش ساخت آویزهای زیبا مناسب تولد، کشتی های رنگی نیز اموزش داده می شود. لیست کاردستی های […]

سرا آموزش ساخت کلاه بوقی تولد 02 - آموزش ساخت کلاه بوقی تولد

آموزش ساخت کلاه بوقی تولد

آموزش ساخت کلاه بوقی تولد در این بخش میخواهیم به آموزش ساخت کلاه بوقی تولد در کاردستی سرا بپردازیم. کلاه های بوقی جشن تولد همیشه کودکان را هیجان زده میکنند. درست کردن این کلاه های زیبا هم حتما آنها را بسیار خوشحال کرد. برای درست کردن این کلاه های خوشگل به مقوای کاهی، کاموا، چسب، […]