کاردستی نوروز
نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا

کاردستی نوروز

سرا کاردستی ساخت آدم برای سبزه شب عید 01 - کاردستی ساخت آدم برای سبزه عید

کاردستی ساخت آدم برای سبزه عید

کاردستی ساخت آدم برای سبزه عید در این بخش میخواهیم به کاردستی ساخت آدم برای سبزه شب عید در کاردستی سرا بپردازیم. در دنیای صنعتی امروز ، نقش و اهمیت صنایع دستی،معرفی آثار هنری و دستی به عنوان یک هنر اصیل و بومی ایرانی از جنبه های مختلف برای تمامی افراد مشخص و آشکار است. […]