نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا

کاردستی ساز

1 1

گوزن های شمالی کاغذی

گوزن های شمالی کاغذی در این بخش میخواهیم به آموزش ساخت گوزن های شمالی کاغذی در کاردستی سرا بپردازیم. در دنیای صنعتی امروز ، نقش و اهمیت صنایع دستی،معرفی آثار هنری و دستی به عنوان یک هنر اصیل و بومی ایرانی از جنبه های مختلف برای تمامی افراد مشخص و آشکار است. ما باید با […]

سرا کاردستی کوسه، ماهی و دریا 01

کوسه و دریای کاغذی

کوسه و دریای کاغذی در این بخش میخواهیم به کاردستی کوسه و دریای کاغذی در کاردستی سرا بپردازیم. در دنیای صنعتی امروز ، نقش و اهمیت صنایع دستی،معرفی آثار هنری و دستی به عنوان یک هنر اصیل و بومی ایرانی از جنبه های مختلف برای تمامی افراد مشخص و آشکار است. ما باید با تمام […]

سرا کاردستی ساخت گل رز از کاغذهای رنگی 01

کاردستی ساخت گل رز از کاغذهای رنگی

کاردستی ساخت گل رز از کاغذهای رنگی در این بخش میخواهیم به کاردستی ساخت گل رز از کاغذهای رنگی در کاردستی سرا بپردازیم. در دنیای صنعتی امروز ، نقش و اهمیت صنایع دستی،معرفی آثار هنری و دستی به عنوان یک هنر اصیل و بومی ایرانی از جنبه های مختلف برای تمامی افراد مشخص و آشکار […]

سرا ساخت گلابی با کاغذهای رنگی 06

ساخت گلابی با کاغذهای رنگی

ساخت گلابی با کاغذهای رنگی در این بخش میخواهیم به ساخت گلابی با کاغذهای رنگی در کاردستی سرا بپردازیم. در دنیای صنعتی امروز ، نقش و اهمیت صنایع دستی،معرفی آثار هنری و دستی به عنوان یک هنر اصیل و بومی ایرانی از جنبه های مختلف برای تمامی افراد مشخص و آشکار است. ما باید با […]

سرا آموزش ساخت قایق با شانه تخم مرغ 01

آموزش ساخت قایق با شانه تخم مرغ

آموزش ساخت قایق با شانه تخم مرغ در این بخش میخواهیم به آموزش ساخت قایق با شانه تخم مرغ در کاردستی سرا بپردازیم. در دنیای صنعتی امروز ، نقش و اهمیت صنایع دستی،معرفی آثار هنری و دستی به عنوان یک هنر اصیل و بومی ایرانی از جنبه های مختلف برای تمامی افراد مشخص و آشکار […]

سرا کار دستی کودک بازی میله و حلقه03

کاردستی بازی میله و حلقه

کاردستی بازی میله و حلقه در این بخش میخواهیم به کاردستی بازی میله و حلقه در کاردستی سرا بپردازیم. این کاردستی را کودکان می توانند در مهد کودک ها و پیش دبستانی ها بسازند و ساعت ها به بازی بپردازند. 7 عدد بشقاب یکبار مصرف برمیداریم.با آبرنگ تمامی بشقاب هار رنگ میکنیم.یک لوله پلاستیکی یا […]

سرا کاردستی با سنگ و رنگ05

کاردستی با سنگ و رنگ

کاردستی با سنگ و رنگ در این بخش میخواهیم به کاردستی با سنگ و رنگ در کاردستی سرا بپردازیم. هدف از درست کردن کاردستی با کودکان، افزایش مهارت های کار با چشم، دست و افزایش خلاقیت کودک است. کاردستی درست کردن یکی از فعالیت های مفید و سرگرم کننده برای کودک و سازنده ی رابطه […]