نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا
نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا

هدیه خوش آمدگویی

رایگان 100 روز
شما با انتخاب این پلن می توانید طرح های دستساز خودتون رو در وب سایت کاردستی سرا ثبت کنید. این پلن جهت آشنایی شما با دسترسی های وب سایت است. همچنین این پلن فاقد پروفایل کاربری (که شامل لینک اختصاصی) و فاقد گالری مجازی پایان هر فصل میباشد. لازم به ذکر است این پلن تنها یکبار برای هر فرد قابل فعالسازی است.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت طرح تعداد طرح: 50 طرح

پلن 1ماهه + 5 روز هدیه

10,000تومان 35 روز
شما با انتخاب این پلن می توانید طرح های دستساز خودتون رو در وب سایت کاردستی سرا ثبت کنید و در پروفایل کاربری خود آنها را مشاهده و مدیریت کنید.(پروفایل کابری شامل یک لینک اختصاصی است و تمامی طرح های شما را یکجا نمایش میدهد و یک گالری 24 ساعته در اختیار شماست) . از دیگر قابلیت های پلن یک ماهه ظرفیت 15عددی تعداد طرح ها و همچنین شرکت دادن 1 عدد از طرح های فعال شما در سایت به انتخاب خودتان در گالری مجازی کاردستی سرا میباشد، که در پایان هر فصل برگزار میشود. شما میتوانید قوانین گالری مجازی را در صفحه قوانین گالری مجازی مشاهده کنید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت طرح تعداد طرح: 15 طرح

پلن 2 ماهه + 10 روز هدیه

15,000تومان 70 روز
شما با انتخاب این پلن می توانید طرح های دستساز خودتون رو در وب سایت کاردستی سرا ثبت کنید و در پروفایل کاربری خود آنها را مشاهده و مدیریت کنید.(پروفایل کابری شامل یک لینک اختصاصی است و تمامی طرح های شما را یکجا نمایش میدهد و یک گالری 24 ساعته در اختیار شماست) . از دیگر قابلیت های پلن دوماهه ظرفیت 20عددی تعداد طرح ها و همچنین شرکت دادن 1 عدد از طرح های شما به انتخاب خودتان در گالری مجازی کاردستی سرا میباشد، که در پایان هر فصل برگزار میشود. شما میتوانید قوانین گالری مجازی را در صفحه قوانین گالری مجازی مشاهده کنید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت طرح تعداد طرح: 20 طرح

پلن 3 ماهه + 15 روز هدیه (پلن برنزی)

20,000تومان 105 روز
شما با انتخاب این پلن می توانید طرح های دستساز خودتون رو در وب سایت کاردستی سرا ثبت کنید و در پروفایل کاربری خود آنها را مشاهده و مدیریت کنید.(پروفایل کابری شامل یک لینک اختصاصی است و تمامی طرح های شما را یکجا نمایش میدهد و یک گالری 24 ساعته در اختیار شماست) . از دیگر قابلیت های پلن برنزی ظرفیت 30 عددی تعداد طرح ها و همچنین شرکت دادن 2 عدد از طرح برتر شما در گالری مجازی کاردستی سرا میباشد، که در پایان هر فصل برگزار میشود. شما میتوانید قوانین گالری مجازی را در صفحه قوانین گالری مجازی مشاهده کنید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت طرح تعداد طرح: 30 طرح

پلن 4 ماهه + 20 روز هدیه (پلن نقره ای)

25,000تومان 140 روز
شما با انتخاب این پلن می توانید طرح های دستساز خودتون رو در وب سایت کاردستی سرا ثبت کنید و در پروفایل کاربری خود آنها را مشاهده و مدیریت کنید.(پروفایل کابری شامل یک لینک اختصاصی است و تمامی طرح های شما را یکجا نمایش میدهد و یک گالری 24 ساعته در اختیار شماست) . از دیگر قابلیت های پلن نقره ای ظرفیت 40عددی تعداد طرح ها و همچنین شرکت دادن 2 عدد از طرح برتر شما در گالری مجازی کاردستی سرا میباشد، که در پایان هر فصل برگزار میشود. شما میتوانید قوانین گالری مجازی را در صفحه قوانین گالری مجازی مشاهده کنید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت طرح تعداد طرح: 40 طرح

پلن 6 ماهه + 25 روز هدیه (پلن طلایی)

40,000تومان 205 روز
شما با انتخاب این پلن می توانید طرح های دستساز خودتون رو در وب سایت کاردستی سرا ثبت کنید و در پروفایل کاربری خود آنها را مشاهده و مدیریت کنید.(پروفایل کابری شامل یک لینک اختصاصی است و تمامی طرح های شما را یکجا نمایش میدهد و یک گالری 24 ساعته در اختیار شماست) . از دیگر قابلیت های پلن طلایی طرفیت 100 عددی تعداد طرح ها و همچنین شرکت دادن 3عدد از طرح برتر شما در گالری مجازی کاردستی سرا میباشد، که در پایان هر فصل برگزار میشود. شما میتوانید قوانین گالری مجازی را در صفحه قوانین گالری مجازی مشاهده کنید
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت طرح تعداد طرح: 100 طرح