نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا

آموزش کاردستی ماهی با اسکاچ، پارچه، ابر و دکمه

ساخت ساده با اسکاچ، پارچه، ابر و دکمه در این بخش میخواهیم به ساخت ساده با اسکاچ، پارچه، ابر و دکمه در کاردستی سرا بپردازیم. کاردستی حیوانات بصورت کلی باعث دقت بیشتر کودکان به جانداران می شود. این کاردستی هم کاردستی ای از ماهی است که با اسکاج و تکه های پارچه و دکمه ساخته […]