بایگانی‌ها ماهی و دریا - کاردستی سرا
نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا
سرا کاردستی کوسه، ماهی و دریا 01 - کوسه و دریای کاغذی

کوسه و دریای کاغذی

کوسه و دریای کاغذی در این بخش میخواهیم به کاردستی کوسه و دریای کاغذی در کاردستی سرا بپردازیم. در دنیای صنعتی امروز ، نقش و اهمیت صنایع دستی،معرفی آثار هنری و دستی به عنوان یک هنر اصیل و بومی ایرانی از جنبه های مختلف برای تمامی افراد مشخص و آشکار است. ما باید با تمام […]