بایگانی‌ها چگونگی ساخت گل آفتاب گردان - کاردستی سرا
نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا
ساخت گل آفتاب گردان2 - چگونگی ساخت گل آفتاب گردان

چگونگی ساخت گل آفتاب گردان

چگونگی ساخت گل آفتاب گردان در این بخش میخواهیم به آموزش چگونگی ساخت گل آفتاب گردان در کاردستی سرا بپردازیم. در دنیای صنعتی امروز ، نقش و اهمیت صنایع دستی،معرفی آثار هنری و دستی به عنوان یک هنر اصیل و بومی ایرانی از جنبه های مختلف برای تمامی افراد مشخص و آشکار است. ما باید […]