بایگانی‌ها کاردستی ساخت دریای موج دار با کشتی و ماهی - کاردستی سرا
نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا
سرا کاردستی ساخت دریای موج دار با کشتی و ماهی 01 - دریای موجدار با کشتی و ماهی

دریای موجدار با کشتی و ماهی

دریای موجدار با کشتی و ماهی در این بخش میخواهیم به ساخت دریای موجدار با کشتی و ماهی در کاردستی سرا بپردازیم. در دنیای صنعتی امروز ، نقش و اهمیت صنایع دستی،معرفی آثار هنری و دستی به عنوان یک هنر اصیل و بومی ایرانی از جنبه های مختلف برای تمامی افراد مشخص و آشکار است. […]