نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا
کاردستی دمپایی با مقوا و پلاستیک

اموزش کاردستی دمپایی مقوا و پلاستیک های رنگی

دمپایی از مقوا و پلاستیک های رنگی در این بخش میخواهیم به دمپایی از مقوا و پلاستیک های رنگی در کاردستی سرا بپردازیم. در دنیای صنعتی امروز ، نقش و اهمیت صنایع دستی،معرفی آثار هنری و دستی به عنوان یک هنر اصیل و بومی ایرانی از جنبه های مختلف برای تمامی افراد مشخص و آشکار […]