بایگانی‌ها کاردستی ساخت ریسه کاغذی برای جشن ها - کاردستی سرا
نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا
سرا کاردستی ساخت ریسه کاغذی برای جشن ها 04 - کاردستی ریسه کاغذی برای جشن ها

کاردستی ریسه کاغذی برای جشن ها

کاردستی ریسه کاغذی برای جشن ها در این بخش میخواهیم به کاردستی ریسه کاغذی برای جشن ها در کاردستی سرا بپردازیم. در ابتدا برای ساختن رسیه  کاغذی تعدادی کاغذ رنگی بر میداریم. به شکل های دلخواه برش میزنیم. در نهایت با گیره به نخ ریسه وصل میکنیم درهمین راستا کاردستی سرا  در نظر دارد تا […]