بایگانی‌ها کاردستی ساخت قایق با چوب پنبه - کاردستی سرا
نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا
سرا کاردستی ساخت قایق با چوب پنبه 04 - کاردستی ساخت قایق با چوب پنبه

کاردستی ساخت قایق با چوب پنبه

در این بخش میخواهیم به کاردستی ساخت قایق با چوب پنبه در کاردستی سرا بپردازیم. در دنیای صنعتی امروز ، نقش و اهمیت صنایع دستی،معرفی آثار هنری و دستی به عنوان یک هنر اصیل و بومی ایرانی از جنبه های مختلف برای تمامی افراد مشخص و آشکار است. ما باید با تمام تلاشمان هنرهای دستی […]