بایگانی‌ها کاردستی کودک فصل بهار پرستو کاغذی - کاردستی سرا
نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا
سرا کاردستی کودک فصل بهار پرستو کاغذی 01 - کاردستی کودک فصل بهار پرستو کاغذی

کاردستی کودک فصل بهار پرستو کاغذی

در این بخش میخواهیم به کاردستی کودک فصل بهار پرستو کاغذی در کاردستی سرا بپردازیم. برای ساخت این کاردستی به مقوا یا کاغذرنگی احتیاج دارید. طبق الگوی نشان داده شده در عکس ها کاغذ را ببرید و با استفاده از منگنه یا چسب به هم بچسبانید. میتوانید از چشم های آماده استفاده کنید یا چشک […]