بایگانی‌ها گوزن شمالی با رول دستمال کاغذی - کاردستی سرا
نمایشگاه آنلاین کاردستی سرا
1 1 - گوزن های شمالی کاغذی

گوزن های شمالی کاغذی

گوزن های شمالی کاغذی در این بخش میخواهیم به آموزش ساخت گوزن های شمالی کاغذی در کاردستی سرا بپردازیم. در دنیای صنعتی امروز ، نقش و اهمیت صنایع دستی،معرفی آثار هنری و دستی به عنوان یک هنر اصیل و بومی ایرانی از جنبه های مختلف برای تمامی افراد مشخص و آشکار است. ما باید با […]